Sabores
(435) 750-5555

255 S Main St #300

Logan, UT 84321


Mon - Thurs 11AM - 8

Fri - Sat 11AM - 8:30

Close Sundays